IoT (Internet vecí) a M2M (Machine 2 Machine) Riešenies


Vyhradené distribuované systémy pracujúce na komunikačných rozhraniach a protokoloch: Applications:
 • Inteligentná továreň (inteligentný priemysel - IIoT)
 • Systémy proti krádeži
 • monitorovanie
 • Inteligentné osvetlenie (inteligentné osvetlenie - pouličné a priemyselné)
 • Nakladanie s odpadmi
 • Bezpečné mesto
 • Smart City
 • poľnohospodárstvo
 • Inteligentné meranie
 • Bezpečné priechody pre chodcov
Merania a monitorovanie
 • vlhkosť
 • Poloha GPS
 • spotreba energie
 • vibrácie a zrýchlenie
 • teplota
 • znečistenie vzduchu
 • úroveň osvetlenia
 • osvetlenie
 • koncentrácie plynov


Dokumentácia @City